Your Minimum Viable Startup

De startup wereld begint steeds meer op een circus te lijken. Je struikelt tegenwoordig over de wedstrijden, events, coaches, mentoren, investeerders, incubators, accelerators, etc. Het heeft zijn eigen iconen, boeken en taalgebruik.

 

Vanuit het boek The Lean Startup zijn we bekend met het begrip MVP (minimum viable product) en gebruiken we het begrip te pas en te onpas. In bijna elk startup programma kom je het wel tegen. Dat geldt ook voor de hele methodology van het boek. Jammer, want ik denk dat je als startup je niet alleen moet blindstaren op je product of dienst. Ik geloof dat als je echt succesvol wilt worden je veel breder moet kijken. Het gaat om meer dan je product bij het opstarten. Je team, je locatie, je toeleveranciers, je partners, je rechtsvorm, je processen, je markt, je (toekomstige) klanten, je waardecreatie, je financiën, je kosten, je tijd, je skills, je verhaal, je marketing, je sales, etc.

 

Ik ben daarom voor om een nieuw begrip in het circus te introduceren, namelijk “minimum viable startup”. Richt je hele configuratie in als een MVS en kijk dan of je succesvol kan worden. Doe het op eigen kracht en blijf ver weg van het hele circus. En durf op tijd te stoppen als de MVS niets wordt. Wees niet de eeuwige startup die van het ene programma in het andere duikelt. Probeer met je MVS klantwaarde te genereren, want daar draait alles om!

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0